Statut Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów w Legnicy

Statut

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, w dalszych
postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych przekonanych, że wiek emerytalny może być niezdominowanym przez choroby i cierpienia samotności aktywnym i radosnym okresem życiowego spełnienia, jak również satysfakcji osobistej dojrzałego człowieka, pożytecznym społecznie i niezbędnym dla dobrej kondycji Państwa.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Legnica. Adres Zarządu Stowarzyszenia: ul. Książęca 9/11, 59-220 Legnica. Zmianę adresu uchwala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 4

Terenem działania jest przede wszystkim Rzeczypospolita Polska z zastrzeżeniem, że dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie być może prowadzić działania na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. W związku z tym działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia bazuje na pracy społecznej swoich członków. Może prowadzić działalność gospodarczą służącą w całości realizacji celów statutowych. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także swoich członków.

0
  • Prosimy się zalogować, aby wyświetlić odwiedzających Twój profil