PARTYCYPOLIS – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnicy

PARTYCYPOLIS – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnicy

Szkolenie zorganizowane jest w ramach realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zadania publicznego pt: Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starzych na lata 2014 – 2020. Cykl szkoleniowy obejmuje 3 zjazdy po 24 godz., szkoleniowe każdy. Bierze w nim udział 12 legniczan w wieku 60+, aktywnych w środowiskach senioralnych i pragnących podnieść swoje kompetencje z zakresu partycypacji społecznej. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia ani też kosztów materiałów warsztatowych, dojazdu na szkolenie i powrotu do Legnicy.

I zjazd szkoleniowy odbył się w dniach 28 – 30.04.2017 r., w Karpaczu. Poświęcony był zagadnieniom związanym z partycypacją społeczną – partycypacyjnym metodom prowadzenia dialogu społecznego – konsulatacjom społecznym – technikom i narzędziom dialogu społecznego – dobrym przykładom konsultacji społecznych przy udziale seniorów – sposobom angażowania seniorów w życie społeczne w mieście. Nastąpiła szybka integracja grupy i przez cały czas zajęć warsztatowych utrzymywała się wysoka aktywność i wspaniała współpraca uczestników. Przeprowadzona ewaluacja na zakończenie zjazdu wykazała wysoki stopień spełnienia oczekiwań, skuteczności i efektywności oraz przydatności szkolenia. Również wysoko zostały ocenione: poziom wiedzy trenerskiej, przygotowane materiały warsztatowe i organizacja szkolenia. Kolejny zjazd już wkrótce – zaplanowany jest na 19-21.05.2017 r.
Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej z I zjazdu szkoleniowego.

0Jeszcze nie dodano żadnego komentarza - bądź pierwszy!

  • Prosimy się zalogować, aby wyświetlić odwiedzających Twój profil