O stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu Szczęśliwych Emerytów

• Założyciele organizacji sprzymierzyli się przeciw stereotypom, umieszczającym osoby starsze poza jakąkolwiek aktywnością, na marginesie życia. Postanowili walczyć z dyskryminacją ludzi powyżej 50-ciu lat w życiu zawodowym i społecznym. Odsuwanym od dostępu do usług i innych dóbr z powodu wieku, stanu zdrowia czy sytuacji materialnej.

• Działania stowarzyszenia są ukierunkowane na ukazywanie zalet wieku dojrzałego, rozbudzanie potrzeby zagospodarowania aktywności społecznej i życiowej osób w wieku emerytalnym, uświadamianie wagi profilaktyki zdrowotnej. Prowadzone są nieodpłatne zajęcia fizyczne, spotkania towarzyskie, okolicznościowe i rozrywkowe. Udzielane jest wsparcie osobom, które mają problem z akceptacją przejścia w stan spoczynku. Prowadzący organizację posiada certyfikat lidera Platformy Organizacji MOST.

• W najbliższych planach jest utworzenie Klubu Wsparcia 50 Plus.
0
  • Prosimy się zalogować, aby wyświetlić odwiedzających Twój profil