Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów
z siedzibą w Legnicy,
ul. Zielona 13,
tel. 604 184 190,
e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl
lub: barbara-galant@wp.pl

 

• Projekt „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”

będzie realizowany w województwie dolnośląskim, w regionie legnickim w miastach Legnica, Złotoryja, Prochowice.

• Projekt będzie trwał 8 miesięcy od maja do grudnia 2018 roku.

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju Rad Seniorów i wzrost aktywności obywatelskiej 260 seniorów w 3 miastach Dolnego Śląska.

Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów

NEWSLETTER 13 WRZESIEŃ 2018NEWSLETTER 13 WRZESIEŃ 2018


Debata Publiczna Prochowickich Seniorów
Aktywność Seniorów Szanse i Rzeczywistość Lokalna
odbędzie się 13 września 2018 roku w godzinach od 16:00 do 19:00
w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Karola Miarki 5.

– seniorzy partnerem samorządu .
*
*

Publiczna dyskusja seniorów w obszarach
– jak zachęcać osoby starsze do większej aktywności poza domem
– tworzenie przyjaznej przestrzeni
– jak korzystać z potencjału osób starszych
– co stanowi dla seniorów bariery architektoniczne
– samorząd partnerem seniorów
– seniorzy partnerem samorządu .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * * * *

0

NEWSLETTER 13 WRZESIEŃ 2018

W dniu 29 sierpnia 2018 roku w Legnicy dobyło się spotkanie z Miejską Radą Seniorów w ramach planowanych inicjatyw w przestrzeni publicznej .W trakcie spotkania Rada ustaliła stworzenie miejsca spotkań nazwanym Zielonym Zakątkiem przy Legnickiej Bibliotece Publicznej. Zielony Zakątek stanie się teraz międzypokoleniowym miejscem spotkań. Działania będą obejmowały przygotowanie krzeseł i stolików i ustawienie zadaszenia.

0

W dniu 24 sierpnia 2018 roku odbyła się druga debata senioralna
”Aktywność Seniorów – szanse i rzeczywistość lokalna” w Złotoryi
z trzech zaplanowanych

 

Debata w ciekawy i niezwykle pożyteczny sposób
wzbogaca dialog społeczny w Złotoryi.

 

W ramach debaty omawiano tematy ;

Jak zachęcić seniorów do aktywności społecznej.
Jakie środowisko sprzyja aktywności seniorów .
Jak korzystać z zasobów społecznych osób starszych .
Rada Seniorów –oczekiwanie środowisk senioralnych .
Oczekiwanie Rad Seniorów wobec środowisk senioralnych
Spotkanie Rady Senioralnej z uczestnikami debaty to okazja nie tylko do poznania specyfiki środowisk, ale co najważniejsze, niezaprzeczalna szansa, aby wysłuchać potrzeb zgłaszanych przez uczestników.

Rozmowy z uczestnikami debaty na temat efektów udziału w spotkaniach są pozytywne .

Co o swoim udziale w debacie mówią ich uczestnicy? .

Zauważyłem, że dzieje coś niesamowitego – zaczęliśmy wzajemnie się pozytywnie nakręcać.

Zaczynam lepiej rozumieć, jakie instrumenty daje do dyspozycji społecznej Rada Seniorów.

Szanowni Państwo, dziękujemy za tak liczną obecność na debacie senioralnej ”Aktywność Seniorów – szanse i rzeczywistość lokalna” Złotoryi.

Było nam niezwykle miło spędzić ten dzień razem z Wami i mamy nadzieję, że również dla Was był czasem przyjemnym, obfitującym w ciekawe spotkania i rozmowy, które będą miały swój dalszy ciąg na polu współpracy z Radą Seniorów w Złotoryi. Dziękujemy również za zaangażowanie w merytoryczne dyskusje podczas debaty senioralnej. Mamy nadzieję, że wnioski z debaty senioralnej będą miały bezpośredni wpływ na wdrażanie skutecznych rozwiązań w dyskutowanych obszarach współpracy, budowanie porozumień .Debata w ciekawy i niezwykle pożyteczny sposób wzbogaca dialog społeczny w Złotoryi. Spotkanie Rady Senioralnej z uczestnikami debaty to okazja nie tylko do poznania specyfiki środowisk, ale co najważniejsze, niezaprzeczalna szansa, aby wysłuchać potrzeb zgłaszanych przez uczestników.

0

W dniu 17 sierpnia 2018 roku w świetlicy Klubu Seniora & Stowarzyszenie Nasze RIO w Złotoryi odbyło się Warsztat wzmacniające kompetencje Rady Seniorów na temat funkcjonowania Rady, diagnozowania potrzeb seniorów oraz roli integracyjnej aktywizujących osoby 60+ w przestrzeni publicznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów podając informacje na temat realizowanego projektu „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”

0

W dniu 7 sierpnia 2018 roku w Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla Prochowicach odbyło się Warsztat wzmacniające kompetencje Rady Seniorów z grupą inicjatywną na temat funkcjonowania Rady, diagnozowania potrzeb seniorów oraz roli integracyjnej aktywizujących osoby 60+ w przestrzeni publicznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów podając informacje na temat działalności Stowarzyszenia oraz realizowanego projektu „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”

0

30 lipca 2018 r. Urząd Miasta Złotoryja odbyło się spotkanie inicjujące projekt „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów . W spotkaniu uczestniczyli Pan Robert Pawłowski Burmistrz Miasta Złotoryja i Pani Stanisława Chaim – Przewodnicząca Rady Seniorów.
Podczas spotkania omówiono główne działania projektu :

Organizacja warsztatów wzmacniających kompetencje Rad Seniorów.
Przeprowadzenie debat senioralnych „Aktywność Seniorów – szanse i rzeczywistość lokalna”.
Realizacja inicjatyw senioralnych .
Upowszechnianie dobrych praktyk aktywności Rad Seniorów – organizacja konferencji „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów
Zapraszamy do śledzenia aktualności i do uczestnictwa w projekcie! Będziemy o nim jeszcze informować!

0

Spotkanie inicjujące w sprawie Rady Seniorów.
25 lipca 2018 r. w Urząd Miasta i Gminy Prochowice odbyło się spotkanie inicjujące utworzenie na terenie gminy miejsko- wiejskiej Prochowice Rady Seniorów, której głównym celem jest umożliwienie dialogu osób starszych z lokalnymi samorządami oraz działanie na rzecz zwiększenia podmiotowości seniorów i poczucia wpływu na sprawy lokalne. W efekcie współpraca ta ma przyczynić się do wypracowania rozwiązań przyjaznych starszym mieszkańcom oraz wzmocnić głos seniorów w lokalnej debacie. W spotkaniu uczestniczyli Pani Alicja Sielicka Burmistrz Miasta i Gminy Prochowic oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów realizujących projekt „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”

0

0
  • Prosimy się zalogować, aby wyświetlić odwiedzających Twój profil